این سایت یک سایت مستقل بوده و ارتباطی با داروخانه ها و سایت های با نام مشابه ندارد

برای تماس با ما از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید و از مراجعه به داروخانه های با نام مشابه سطح شهر خودداری نمایید.